Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie 100% bezpieczeństwa w korzystaniu z naszego portalu oraz daleko posuniętej poufności powierzanych nam danych.

Dla nas najważniejsze jest Twoje zaufanie!

1.Dane osobowe

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związany jest wyłącznie z procedurą odpowiedzi na zapytanie, rejestracji i zakupu oferty. Portal 43time.pl gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w trakcie procedur rezerwacji chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.Zmiana lub aktualizacja danych osobowych

Wszystkie podane przez Ciebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć poprzez zalogowanie się na swoje konto portalowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian obsługę portalu.

Każdy z użytkowników, który założył konto, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

3.Przekazanie danych osobowych

W trakcie dokonywania rezerwacji i zakupu usługi, system zażąda od Ciebie podania: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. To są dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 Jeżeli decydujesz się korzystać z usług 43time.pl, to znaczy że zgadzasz się z zasadami Polityki prywatności zawartej na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami: biuro@43time.pl.